MERVART - Centrum zabezpečovací techniky

Firma MERVART byla založena v roce 1992 a od počátku své činnosti se zabývá realizacemi :

  • kamerových systémů a průmyslové televize
  • elektronických zabezpečovacích a protipožárních systémů
  • domácích telefonů a systémů kontroly vstupu
  • trezorů na míru, skříňových, do stěn a nábytku
Firma Mervart jako jeden ze zakládajících členů „Cechu zřizovatelů bezpečnostních systémů"
poskytuje svým zákazníkům komplexní technické a servisní služby: odborné posouzení objektu
z hlediska bezpečnosti, vypracování projektu, provedení vlastní montáže a připojení na monitorovací
centrum. Provádíme záruční a pozáruční servis a podle požadavků zákazníků též preventivní revize
našich systémů.

Do dnešní doby jsme provedli více než 5 000 technických instalací různého druhu, po celém území
České republiky a zemích střední a západní Evropy.

Ve snaze docílit co nejvyšší komplexnosti našich služeb jsme navázali řadu kontaktů s firmami,
které mají související náplň činnosti ( zámečnická, stavební, vývoj SW … ).

Jsme zřizovatelé pultů centralizované ochrany (PCO) v Praze a Jižních Čechách a smluvně
spolupracujeme s PCO v Praze a většině krajských a "okresních" měst ČR.

Pro zdravotnická zařízení, ústavy sociální péče a charitní domovy přicházíme se speciální
nabídkou modulárního signalizačního systému "pokoj - sestra".

Firma MERVART je registrována Certifikačním institutem České asociace
pojišťoven
a zavazuje se řídit Aplikační směrnicí ČAP P131-7.

Mezi naše klienty patří :
POJIŠŤOVNY - BANKY - PENZIJNÍ FONDY - LÉKÁRNY - SUPER MARKETY - FILMOVÁ STUDIA -
DIVADLA - HOTELY A RESTAURACE - HERNY - AUTOSALONY A AUTOSERVISY -
SATELITNÍ MĚSTEČKA a řada dalších firem a organizací.